Życie w starszym wieku też może być radosne

*** Życie w starszym wieku też może być radosne ***


#1 2008-10-31 23:43:56

Tunia

Użytkownik

Zarejestrowany: 2007-09-01
Posty: 106
Punktów :   

Progressive Relaks

"Progressive Relaks (rozluźnienie mięśni po Jacobson)

Progressive Relaxation ist eine bewährte Methode zur Entspannung und Stressbewältigung. Relaks progresywny jest sprawdzoną metodą relaksu i zarządzania stresem. Sie ist körperorientiert, leicht erlernbar und kann in jedem Alter durchgeführt werden.

Ona jest fizycznie ukierunkowane i łatwa do nauczenia się w każdym wieku mogą być wykonywane. Schrittweise werden 16-20 (später reduziert auf 7 bzw. 4) verschiedene Muskelgruppen kurz angespannt, wieder gelöst und intensiv nachgespürt. Stopniowe są 16-20 (później skrócony do 7 lub 4) różnych grup mięśniowych krótko napięta, ponownie został rozwiązany i intensywnej nachgespürt.

Dies bewirkt eine tiefe Entspannung des ganzen Körpers.

Powoduje to głębokie rozluźnienie całego ciała.

Diese klinisch anerkannte Entspannungsmethode trägt nachweislich zur Minderung von Migräne und Tinnitus bei und ist sehr gut zur Therapie von Stresssymptomen wie Nervosität, Konzentrationsproblemen, Kopfschmerzen, Schlafproblemen sowie als unterstützende Methode bei Angststörungen geeignet.

Te metody relaksu klinicznie rozpoznany zostanie udowodnione, aby zmniejszyć szumy uszne i migreny i jest bardzo dobry w leczeniu stresu objawy takie jak niepokój, trudności koncentracji, bóle głowy, zaburzenia snu, jak i wspomagające metody nadające się do zaburzenia lękowe.

Seit mehreren Jahren werden Kursteilnehmer in Gruppen oder Einzeltraining von mir in dieser Methode erfolgreich unterrichtet. Przez kilka lat, uczniów w grupach lub indywidualne szkolenia przez siebie metodę z powodzeniem w tym poinformowany. Seit 2005 gebe ich meine Kenntnisse in Kursleiterschulungen weiter.

Od 2005 daję moje umiejętności w dalszym szkoleniu. Selbsterfahrung und Praxisnähe bestimmen den Kursablauf. Prawie świadomości i praktyki ustalenia harmonogramu kursu.

Inhalt und Ziel der Ausbildung: Celów i treści kształcenia:

Als Teilnehmer/in dieser Ausbildung werden Sie in die Lage versetzt, nach Abschluss des Kurses und einiger Übung, Entspannungssitzungen bzw. Kurse mit der Methode „PMR“ selbstständig anzuleiten.

Jako uczestników tego szkolenia będzie w stanie, jeżeli po ukończeniu kursu i niektóre ćwiczenia, sesje relaksacyjne i kursy z metody "PMR" niezależnie anzuleiten.

Der Aufbau und die Durchführungen von Kursstunden und Kursen wird in der Seminartheorie vermittelt. Budowa i przepusty oczywiście godzin i kursów będzie uczyła teorii seminarium. Material für die Praxis ist dem Kurshandbuch beigegeben. Materiał do praktyki jest oczywiście podręcznika dodaje.

Auf Fragen der Kursorganisation wird eingegangen. Oczywiście w kwestiach organizacji jest odbierany.
Im Kurs wird Theorie zu Stress und Entspannung vermittelt, das Verfahren der Progressiven Muskelentspannung demonstriert, erklärt und unter Anleitung erlernt, Fragen von Indikation und Kontraindikation werden behandelt. W teorii oczywiście będzie nauczał relaksu i stres, proces stopniowego rozluźnienie mięśni wykazały, wyjaśnione i pod kierunkiem nauczyć, pytania wskazań i przeciwwskazań do bycia traktowanym.

Sie lernen das Entspannungstraining theoretisch und praktisch in den am häufigsten angewandten Formen kennen Uczą złagodzenie szkolenia teoretycznie i praktycznie w najczęściej stosowanych form wiedzieć
Mit einer selbst angeleiteten Übung belegen Sie ihr erworbenes Wissen. Z ćwiczenia kieruje samodzielnej zademonstrować swoją wiedzę. Zum Kursende erhalten Sie eine Teilnahmebescheinigung. Pod koniec kursu otrzymają świadectwa obecności.

Vorerfahrungen im Bereich Entspannung sind wünschenswert, jedoch keine Bedingung. Oczekiwania w dziedzinie relaksu są pożądane, ale nie warunek. Umfangreiche Vorkenntnisse in Bezug auf Entspannungsverfahren sind nicht erforderlich. Rozległą wiedzę w zakresie metod relaksu nie są konieczne.

Zielgruppe: Publiczności:

Studenten* der Psychologie, Medizin, Sportwissenschaften (nach Vordiplom bzw. Physikum) * Studenci psychologii, medycyny, sportu nauki (dyplom lub po Physikum)
* Der Kurs soll theoretisches wie praktisches Wissen vermitteln, dass Bewerbungen um Berufspraktika qualitativ aufwerten kann und daselbst zur Anwendung kommen kann. * Kurs jest teoretyczną i praktyczną wiedzę, że wnioski o staże zawodu może i polepszenia jakości daselbst może zastosować.
Zudem dient das Entspannungsverfahren der eigenen Gesunderhaltung, Stressminderung / Spannungsregulation. Ponadto, złagodzenie procedur stosowanych własne zdrowie, zmniejszenie stresu / regulacji napięcia.

Ärzte, Psychologen, Sportlehrer, Physiotherapeuten oder andere im Gesundheitsbereich tätige Lehrpersonen können dieses therapeutisch wirksame Entspannungsverfahren zur eigenen Stressminderung / Spannungsregulation und Gesunderhaltung anwenden sowie in Patienten-Behandlungen oder Kursen zur Prävention/ Rehabilitation unterstützend bzw. ergänzend zum Einsatz bringen. Lekarzy, psychologów, trenerów sportowych, fizjoterapeutów lub innych pracowników służby zdrowia nauczyciele mogą skorzystać z tej terapeutycznie skuteczne relaksu dla własnych procedur redukcji stresu / napięcie regulacji i utrzymania zdrowych pacjentów oraz w stosowaniu leczenia lub kursy w zakresie zapobiegania i rehabilitacji pomoc lub dodatek do rozmieszczania.

Offline

 

#2 2010-02-09 08:46:59

Genia

Użytkownik

Zarejestrowany: 2007-09-01
Posty: 45
Punktów :   

Re: Progressive Relaks

Choroby płynące z nerwów należy leczyć przez nerwy.

Offline

 

#3 2010-08-07 07:37:00

administrator

Użytkownik

Zarejestrowany: 2010-08-05
Posty: 60
Punktów :   

Re: Progressive Relaks

.

LOGOS-Koszalin
GABINET NEUROLOGOPEDYCZNY -
Terapia nerwic, wad i zaburzeń mowy,
czytania i pisania


http://logos.dt.pl/images/foto.jpg
   Władysław Pitak

- pedagog kultury - Akademia Pedagogiczna w Słupsku;
- dyplomowany logopeda - Uniwersytet Gdański;
- psychoterapeuta rodzinny- Polska Fundacja Zaburzeń Mowy w Lublinie;
- muzykoterapeuta - CIDOTAM w Bydgoszczy;
- aktor estradowy z uprawnieniami reżyserskimi- MKiS w Warszawie;

specjalizacja - terapia nerwic i jąkania.


Praktyka zawodowa
       
   
     Od 40 lat zajmuje się kształceniem zdolności twórczych za pomocą ekspresji muzyczno-dramatycznej  (absolwent 4-letniego Studium Teatralnego COMUK w Warszawie, egzamin państwowy uprawniający do wykonywania zawodu artysty estradowego w specjalności aktorskiej i reżyserskiej, dyplom magistra pedagogiki )
     
Od 25 lat zajmuje się terapią nerwic , wad i zaburzeń mowy, czytania i pisania (Podyplomowe Studium Logopedyczne w Gdańsku , certyfikaty z muzykoterapii, jąkania wczesnodziecięcego i psychoterapii rodzin).

     Badania i eksperymenty w zakresie muzykoterapii (pierwszy zawodowy muzykoteraputa prowadzący zabiegi zlecane przez lekarzy w sanatoriach Pomorza Środkowego).

     Wykłady, pokazy warsztatowe i praktyczna terapia dzieci nerwicowych, jąkających się i dyslektycznych na sympozjach, konferencjach i turnusach rehabilitacyjnych.

     Szkolenia dla biznesmenów, działaczy społecznych, dziennikarzy i polityków w zakresie retoryki , erystyki , marketingu i public relations.

     Założyciel i prezes Towarzystwa Terapii i Kształcenia Mowy LOGOS w Koszalinie


Członkami Towarzystwa LOGOS są lekarze, logopedzi, psychoterapeuci , nauczyciele, aktorzy , dziennikarze i biznesmeni. Efektem współpracy ludzi wielu zawodów są własne filmy , nagrania dźwiękowe i opracowania technik i metod terapii i kształcenia zachowań w różnych sytuacjach

Gabinet wyposażony jest w podstawowe narzędzia i pomoce logopedyczne oraz w sprzęt audiowizualny . Towarzystwo posiada własne studio filmowe i fotograficzne.

.

Adres:


Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy „LOGOS”
ul. Pieczarek 4,
75-900 Koszalin
tel. (94) 340-60-06
kom. 600-809-254
Kontakt:

e-mail :
logos@logos.pomorze.pl
strony URL:
www.logos.pomorze.pl

.

Offline

 

#4 2010-09-04 13:57:11

Karolina

Użytkownik

Zarejestrowany: 2010-08-13
Posty: 64
Punktów :   

Re: Progressive Relaks

http://logos.dt.pl/images/mooszelka.GIF
@@@@@@@@@@@@@@

Album 2x VCD/DVD - Ćwiczenia relaksacyjne i autogenne

1. Relaks progresywny Jacobsona + Trening autogenny Schultza

Pełne wersje 2 ćwiczeń do praktycznego wykonywania w warunkach domowych i klubowych.

Opracowanie i wykonanie: Władysław Pitak, muzykoterapeuta i logopeda medialny.

Nagrania wykonano w Jaskiniach Solno-Jodowych "Galos" w Kudowie i Lądku Zdroju w 2004 r.

2. Jak radzić sobie ze stresem + omówienie technik relaksacyjnych

Wykład, prezentacja i omówienie w wyk. Władysława Pitaka podczas Ogólnopolskich Warsztatów dla Dziennikarzy - Niepołomice 2004).

Z wykładu i prezentacji dowiesz się, że: "relaksacja Jacobsona polega na wykonywaniu określonych, celowych ruchów rękami, nogami, tułowiem i twarzą, po to, aby napinać i rozluźniać określone grupy mięśni organizmu. Napinanie i rozluźnianie służy najpierw wyuczeniu zdawania sobie sprawy z różnicy wrażeń płynących z mięśnia napiętego i rozluźnionego.

Systematyczne ćwiczenia uczą także nawyku rozluźniania własnych mięśni. Uczenie się relaksu jest podobne do uczenia się jazdy na nartach czy pływania.

Z treningu płyną określone korzyści.

Oto niektóre z nich:
- przyjemne doznania i poprawa samopoczucia,
- wzmocnienie zaufania do siebie,
- zmniejszenie nadciśnienia i poprawa pracy serca,
- lepsza praca żołądka i jelit,
- działanie profilaktyczne przeciw wrzodom i kłopotom trawiennym,
- zmniejszenie nerwowości, rozwój wyobraźni i procesów myślenia.

Nazwa trening autogenny Schultza pochodzi od greckiego słowa "autos"- sam i "genos"- początek, pochodzenie, ród. Autogenny znaczy więc: ćwiczący własne EGO.

Różnica między stanem hipnotycznym a autogennym polega na tym, że w pierwszym przypadku człowiek znajduje się pod wpływem działania hipnotyzera, a w autogenii - pod wpływem samego siebie.

Trening Schultza ma bardzo szerokie zastosowanie w leczeniu wspomagającym przy różnego rodzaju neurozach i zaburzeniach psychosomatycznych, dolegliwościach hormonalnych, w neurologii, foniatrii, położnictwie, stomatologii i przy drobnych zabiegach chirurgicznych.

Metoda sprawdziła się w wielu dziedzinach , m.in. w poradniach wychowawczych i małżeńskich, w sporcie (przed startem) i sztuce aktorskiej i publicznych wystąpieniach (przy opanowywaniu tremy przed występami).

Obiektywne badania kliniczne (EEG, EKG) dowodzą, że metoda ta wpływa na łagodzenie, a nierzadko usuwa m.in. takie objawy chorobowe:

- nerwicowy częstoskurcz serca i nerwowe połykanie powietrza,
- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy,
- dławica sercowa (połączona ze stanami lękowymi),
- dusznica oskrzelowa,
- nerwice narządowe (dyskinezje dróg żółciowych, spastyczne stany jelit, zaparcie),
- męczliwość, migrena i moczenie nocne,
- naczynioruchowe bóle głowy,
- nadciśnienie tętnicze,
- nadczynność tarczycy,
- pokrzywka i świąd nerwicowy,
- ruchy przymusowe (tiki) i wymioty psychogenne,
- wegetatywne zaburzenia krążenia i przewodu pokarmowego.

#

http://logos.dt.pl/Jacobson-Schultz1.jpg

Koszt albumu 2xDVD = 45 zł.+ 5 zł (koszty pocztowe) = 50,- zł z przedpłatą na konto autora:


rodzaj wpłaty: album 2xVCD

Wysyłka odbywa się w terminie 3 dni  po otrzymaniu potwierdzenia z banku o wpłynięciu w/w kwoty na konto.
~~~~~~~~~~~~

Uwaga: 

Nr konta podamy po złożeniu zamówienia  mailowego  (biuro@logos.dt.pl) lub telefonicznego (94-340-60-06)  z podaniem  tytułu  zamówionego nagrania, nazwiska odbiorcy i jego adresu.


telefony: 94-340-60-06;
600-809-254
e-mail: logos@logos.pomorze.pl
www.logos.pomorze.pl


Zapraszamy

Offline

 

#5 2010-12-30 20:17:18

senior

Administrator

Zarejestrowany: 2007-09-01
Posty: 201
Punktów :   

Re: Progressive Relaks

.

.
strony, na których umieszczony jest fotoreportaż
pt:
http://www.logos.dt.pl/relaks17/logo.jpg  >  Słodkie spotkanie opłatkowe u diabetyków w Koszalinie <  http://www.logos.dt.pl/relaks17/logo.jpg

18 grudnia 2010 r. w Miejskim Oddziale Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków odbyło się  spotkanie integracyjno-opłatkowe z udziałem kilkudziesięciu członków i ich rodzin 

>>> więcej  >>>

(fotoreportaż  na portalu- bez reklam)
www.logos.dt.pl/relaks17 


oraz forach dyskusyjnych:
RELAKS i UŚMIECH... MIMO WSZYSTKO
http://senior.pun.pl/viewtopic.php?id=41
.
Marzyciel optymistyczny
http://senior.pun.pl/viewtopic.php?id=31
.
Zrelaksuj się
http://senior.pun.pl/viewtopic.php?id=29
.
Progressive Relaks
http://www.senior.pun.pl/viewtopic.php?id=68
.
Wszystkie fotki z uroczystego spotkania są w galerii na stronie:
http://www.seniorka.fora.pl/viewimage.php?i=82

@
Fotoreportaż najlepiej oglądać  na ekranie o formacie 1440x900 pixeli
.

     
 

http://www.logos.dt.pl/relaks17/logo.jpg  . . . . . . . . . .    http://www.logos.dt.pl/relaks17/piramida.jpg  . . . . . . . . . .    http://www.logos.dt.pl/relaks17/logo.jpg
..

Offline

 

#6 2012-02-17 20:22:46

Pola

Użytkownik

Zarejestrowany: 2007-09-01
Posty: 123
Punktów :   

Re: Progressive Relaks

JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM

Gdy nasz mózg odbierze sygnał o zagrożeniu, do organizmu zostają uwolnione pewne hormony i specyficzne substancje chemiczne. One uaktywniają z kolei niektóre organy i narządy organizmu. Wtedy to właśnie zachodzą reakcje, które powodują typowe objawy stresu, ale stawiają również organizm w stan gotowości.

A co dzieje się wtedy w naszej psychice? Najczęściej czujemy niepokój, gniew, strach, przerażenie. W głowie mamy pustkę, nie możemy się na niczym skoncentrować. Mogą pojawić się kłopoty ze snem, trudności w podejmowaniu decyzji. Często dopada nas poczucie bezradności.

Większość tych psychicznych reakcji na stres to zdecydowanie przykre doznania. Próbujemy uniknąć stresujących sytuacji, niestety, nie możemy uciec przed własnym organizmem, który prędzej czy później stres odreaguje. Dlatego warto nauczyć się tego, jak radzić sobie ze stresem.

Ze stresem nie ma żartów. Można go jednak nieco opanować.

Naukę relaksacji i umiejętności rozwiązywania problemów życiowych można odbyć pod kierunkiem doświadczonego (ponad 40 lat praktyki zawodowej)  logopedy i muzykoterapeuty z Koszalina, Władysława Pitaka.
więcej >>>
http://www.youtube.com/watch?v=ACWgOf3afRc

Offline

 

#7 2018-12-21 21:00:51

senior

Administrator

Zarejestrowany: 2007-09-01
Posty: 201
Punktów :   

Re: Progressive Relaks

.

Stres -  co to jest i jak sobie z nim radzić?

Problem stresu dotyczy każdego człowieka, nie istnieją ludzie, którzy go nie doświadczają. Tym ważniejsze jest wyjaśnienie choćby podstawowych zagadnień z nim związanych. W dalszej części artykułu podpowiadamy także, jak poradzić sobie ze stresem.

Co to jest stres?

Stres najprościej można zdefiniować jako reakcję organizmu w odpowiedzi na wydarzenia, które zakłócają jego równowagę, obciążają lub przekraczają nasze zdolności do skutecznego poradzenia sobie. Wspomniane wydarzenia zakłócające określamy jako stresory. Ich źródło może być zarówno fizyczne (np. hałas, przeludnienie, choroby, katastrofy naturalne) jak i społeczne (np. brak zatrudnienia, ciąża i poród, problemy rodzinne, utrata ukochanej osoby, przestępczość).

Stresory mogą też się różnić pod względem siły oddziaływania. Najsłabsze z nich można określić jako zwykłe, codzienne utrapienia. Pomimo niewielkiej „siły rażenia” mogą być problematyczne ze względu na swoją powszechność (np. przebita opona, spóźnienie, konflikt z przełożonym).

Kolejny poziom to stresory poważne, charakteryzujące się związkiem z tzw. zmianami życiowymi. To okoliczności o charakterze życiowego przełomu, jak wejście w związek małżeński, zmiana pracy, czy narodziny nowego członka rodziny. Ostatni poziom to stresory katastrofalne, cechujące się oddziaływaniem na całe grupy ludzi w dramatyczny sposób (np. wojny, katastrofy naturalne, zamachy terrorystyczne), uderzające w najbardziej podstawowe ludzkie potrzeby i wartości, jak życie czy bezpieczeństwo. Stres który im towarzyszy ma zwykle ekstremalny, niekiedy traumatyczny wymiar i może pozostawiać długotrwały ślad psychiczny .


http://www.centrumdobrejterapii.pl/wp-content/uploads/2012/05/stress-853645_1920-768x470.jpg


Powyższe przykłady wskazują, że stres wcale nie musi się jedynie wiązać z wydarzeniami negatywnymi. Randka, święta, awans, ślub czy duża wygrana w grach losowych to także potencjalnie poważne stresory. Istotą stresu jest więc nie tyle obecność wydarzenia przykrego, co konieczność zaadaptowania się, przystosowania do nowej sytuacji stanowiącej wyzwanie, wymagającej zmiany by odzyskać równowagę.

Im większa konieczność adaptacyjnej zmiany, tym potencjalnie większy stres.

Z tego też względu badacze omawianego zjawiska dzielą niekiedy stres na dwie podkategorie:
stres „negatywny” – tzw. dystres, który może nas dezorganizować, rodzić poczucie zagrożenia i pogarszać skuteczność, oraz stres „pozytywny” – eustres, który może dodawać energii, motywować, ekscytować.

Po co nam stres?

Wielu z nas chętnie by się go w ogóle pozbyło. Wielu klientów poradni zdrowia psychicznego czy gabinetu psychologa w pierwszych słowach mówi „nie chcę się stresować”.

Przy tej okazji pomocna jest refleksja nad rolą stresu w życiu. Skoro wszyscy ludzie w jakimś stopniu go przeżywają, można przypuszczać, że w toku ewolucji gatunku ludzkiego musiał on odgrywać istotną rolę. Po co w sytuacji zagrożenia tak mocno bije serce, pogłębia się oddech, robi się gorąco, można się spocić, a nawet trząść?

Po co wyostrzają się zmysły? Czemu trudno skupić się na czymś innym? Przekonującego wyjaśnienia dostarcza hipoteza tzw. „reakcji walki/ucieczki”. Wyobraźmy sobie człowieka sprzed wielu tysięcy lat, którego utrapienia były inne niż współczesnego – dzikie i niebezpieczne zwierzęta grasujące w puszczy, nieprzewidywalna pogoda, wrodzy współplemieńcy.

W takiej sytuacji możliwość szybkiej mobilizacji „maszynerii organizmu” mogła decydować o przeżyciu. Stan organizmu na „wysokich obrotach” mógł sprzyjać w walce z groźnym zwierzęciem, lub w ucieczce przed nim.

Mocno bijące serce pozwalało skutecznie ukrwić mięśnie, a głębokie oddechy zapewniały im tlen niezbędny do wzmożonego działania. Pot pozwalał utrzymać tę maszynerię w równowadze poprzez schładzanie, a skupienie się na tym co dzieje się tu i teraz (wyostrzenie zmysłów) umożliwiało skuteczną walkę lub ucieczkę.

Innymi słowy można z tej perspektywy spojrzeć na stres jako naszego sprzymierzeńca – reakcję organizmu dodającą nam energii i mobilizującą nasze zasoby by zmierzyć się z wyzwaniem. Warto tu nadmienić że stres jest nieodłącznym atrybutem życia i organizmów żywych. Cytując Hansa Selye, kanadyjskiego badacza stresu, można powiedzieć że „bez stresu nie byłoby życia”.

Niewykluczone jednak, że stres lepiej służył człowiekowi sprzed tysięcy lat niż współczesnemu. Dziś mądry ludzki organizm może przygotowywać nas do walki/ucieczki częściej niż byśmy sobie tego życzyli i reagować na codzienne i częste utrapienia tak jak na spotkanie z dzikim zwierzęciem. Organizm będący tak często w „pełnej mobilizacji” może ponosić nadmierne koszty w postaci wyczerpania, zwiększonej podatności na choroby i gorszego funkcjonowania.

Od czego zależy to że się stresujemy?

Można zauważyć, że te same sytuacje to dla jednych osób ekscytujące wyzwanie (eustres) a dla innych prawdziwy koszmar (dystres). Pomyślmy o np. skoku spadochronowym, nurkowaniu z rekinami, zaciągnięciu kredytu inwestycyjnego, pracy maklera giełdowego, przemówieniu dla 500 osób czy jeździe samochodem z prędkością 200 km/h. Ludzie bardzo różnią się subiektywną oceną tych sytuacji.

Stąd poza charakterystyką samego stresora, istotną rolę w tym czy się stresujemy odgrywa nasza subiektywna ocena stresora. Szczególną uwagę na ten element zwrócił psycholog i badacz zjawiska Richard Lazarus i nazwał je oceną poznawczą. Ocena poznawcza uwzględnia także to jak sami oceniamy naszą własną skuteczność radzenia sobie. Tym samym bardziej konstruktywnie stresują się osoby, które postrzegają stresory jako wyzwania, a własne możliwości radzenia sobie jako wystarczające (np. nie stresuję się przed egzaminem bo oceniam go jako niezbyt trudne wyzwanie i wierzę w swoje przygotowanie do niego i inteligencję).

Można powiedzieć że dla nich stres jest jak wiatr wypełniający żagle okrętu, na którym wyszkolona załoga potrafi wykorzystać potencjał powiewów by płynąć szybko. Ten sam wiatr może budzić niepokój załogi, która się go obawia i w niepomyślnej sytuacji może dojść do porania żagli a nawet zatopienia okrętu.

Podsumowując, stres sam w sobie nie jest ani zły ani dobry. To w dużym stopniu od nas zależy jaki wywrze na nas wpływ, w zależności od tego jak będziemy go spostrzegać i jak będziemy sobie z nim radzić.

Jak poradzić sobie ze stresem?

Radzenie sobie ze stresem to bardzo szerokie zagadnienie, ale można udzielić kilka podstawowych wskazówek:

•    uwierz w siebie – pamiętaj, że to czy źle lub dobrze myślisz o sobie zależy w dużej mierze od tego czego o sobie nauczyłeś się w życiu, i że w znacznym stopniu możesz wzmocnić wiarę w siebie. Daj więc sobie szansę i naucz się pozytywnych rzeczy o sobie,

•    traktuj trudności jak wyzwania – niemal niezależnie od tego jakie trudności nas spotykają, zawsze możemy się dzięki nim czegoś nauczyć i znajdować w tym energię, nie bez powodu mówi się „co cię nie zabije to cię wzmocni”,

•    naucz się odprężać – tak samo jak organizm potrafi przystąpić do mobilizacji w postaci reakcji stresowej, może też się skutecznie odprężyć. Więcej wskazówek na ten temat znajdziesz w artykule „Relaksacja – sposób na odprężenie i wzmocnienie”,

•    bądź aktywny – aktywność fizyczna to jeden z prostych i skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem. Jesteś spięty? Idź na jogging,

•    poznaj i szanuj swoje uczucia – doświadczane emocje to ważne wskazówki od naszego ciała i umysłu. Staraj się ich słuchać i traktuj jak sprzymierzeńców,

•    skorzystaj z pomocy – rozmowa z bliską osobą o tym co trudne potrafi nieraz radykalnie zmienić postrzeganie trudności. Możesz też skorzystać z porady psychologa lub psychoterapeuty.


Wielu z nas dysponuje skutecznymi sposobami radzenia sobie ze stresem, niektóry mają je „we krwi”, inni z powodzeniem uczą się ich w trakcie życia.  Pamiętajmy, że ta nauka nie musi przebiegać w samotności. Podobnie jak korzystamy z usług instruktora nauki jazdy, żeby nauczyć się obsługiwać samochód, możemy też skorzystać z pomocy psychologa, by skuteczniej nauczyć się „obsługiwać” swoją psychikę, swój mózg, który jest przecież znacznie bardziej skomplikowanym „urządzeniem” niż samochód.

Opracował: mgr Grzegorz Mączka

Tagi: relaksacja, stres, Redukcja poziomu stresu, relaks, stresory, obciążenie stresem, odprężenie

http://www.centrumdobrejterapii.pl/wp-content/uploads/2014/09/grzegorz-maczka-285x285.jpg


dr n. med. Grzegorz Mączka

Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, specjalista psycholog kliniczny, dydaktyk. W trakcie kursu Superwizor-Dydaktyk PTTPB.


http://www.centrumdobrejterapii.pl/mate … im-radzic/

.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.senior.pun.pl http://pociecha.net.pl/